ELABORATOR: The European Living Lab on designing sustainable urban mobility towards climate neutral cities

Πώς σχεδιάζουμε τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, έχοντας υπόψη ότι οφείλει να είναι συμπεριληπτική, ασφαλής και οικονομικά προσιτή καθώς οδεύουμε προς την υλοποίηση ευρωπαϊκών κλιματικά ουδέτερων πόλεων; Κινούμαστε όλες, όλοι και όλα με τους ίδιους τρόπους και τα ίδια μέσα; Ποιες είναι οι ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές μπορούν να συμβαδίσουν με τις πράσινες πολιτικές για μείωση των ρύπων στις πόλεις;

Το νέο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Elaborator, θέτοντας νέους ορίζοντες για τους τρόπους που κινούμαστε στις πόλεις, τοποθετεί στο επίκεντρο του αστικού σχεδιασμού τον ανασχεδιασμό της κινητικότητας των στην πόλη. Η κινητικότητα των ανθρώπων διαφέρει. Παράγοντες όπως οι ανάγκες που έχουν τα άτομα στην καθημερινότητά τους, το φύλο τους, η οικονομική τους κατάσταση, η πολιτειότητα, οι εργασίες που επιτελούν στο δημόσιο χώρο, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας τους, επηρεάζουν τις καθημερινές τους μετακινήσεις.

Ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός της κινητικότητας στην πόλη σημαίνει ότι εξυπηρετεί τις ανάγκες και τις επιθυμίες όλων των κατοίκων και επισκεπτ(ρι)ών της, διαθεματικά.

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος ELABORATOR είναι να διασφαλίσει τρόπους ασφαλούς και βιώσιμης αστικής κινητικότητας, χωρίς αποκλεισμούς για όλα τα άτομα. Μέσα στα 3 επόμενα χρόνια, ακολουθώντας μία ολιστική προσέγγιση και χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές μεθοδολογίες, πρακτικά εργαλεία, συστάσεις και κατευθυντήριες γραμμές θα: 

  • υποστηρίξει πολεοδόμους, φορείς της βιομηχανικής τεχνολογίας, αλλά και φορείς χάραξης πολιτικής στο σχεδιασμό και την εφαρμογή παρεμβάσεων προς μία πιο φιλική κινητικότητα, με βάση το νέο πλαίσιο αστικής κινητικότητας της ΕΕ και θα
  • πραγματοποιήσει παρεμβάσεις σε 12 πόλεις (6 Lighthouses, 6 Followers) σε όλη την Ευρώπη. 

Οι Lighthouse πόλεις είναι οι εξής: Μιλάνο (Ιταλία), Κοπεγχάγη (Δανία), Ελσίνκι (Φινλανδία), Issy-les-Moulineaux (Γαλλία), Σαραγόσα (Ισπανία) και Τρίκαλα (Ελλάδα).

Οι Follower πόλεις είναι οι εξής: Lund (Σουηδία), Liberec (Τσεχία), Velenje (Σλοβενία), Split (Κροατία), Krusevac (Σερβία) και Ιωάννινα (Ελλάδα).

Η URBANA είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός πλάνου συμπερίληψης, το οποίο πρόκειται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων σε όλες τις πόλεις (Lighthouses και Followers) που συμμετέχουν στο ELABORATOR. Στόχος είναι η ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε σχέση με έμφυλες και κοινωνικές παραμέτρους που επηρεάζουν την κινητικότητα των γυναικών αλλά και των υπολοίπων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην πόλη.  Παράλληλα, θα υποστηρίξει σε τοπικό επίπεδο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων στις ελληνικές πόλεις του προγράμματος (Τρίκαλα, Ιωάννινα) μέσα από τον συν-σχεδιασμό (co-creation) συμμετοχικών και συμπεριληπτικών εργαλείων έρευνας και πιλοτικών εφαρμογών.

Την τρέχουσα περίοδο, κατά τη διαδικασία έρευνας για τη συγγραφή του Πλάνου Συμπερίληψης, διενεργούμε εργαστήρια με τους Δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε συνεργασία με το Linköping University (Σουηδία). Σκοπός των εργαστηρίων είναι η ενημέρωση σχετικά με την έμφυλη οπτική ως προς την κινητικότητα των ανθρώπων σε επίπεδο καθημερινής ζωής. Έτσι, υποστηρίζουμε τους Δήμους στη δημιουργία νέων πιο συμπεριληπτικών, ασφαλών και βιώσιμων οικονομικά και περιβαλλοντικά συστημάτων κινητικότητας, φιλικών προς τις ανάγκες όλων των κατοίκων τους.

Θέλετε να ενημερώνεστε για τα τελευταία νέα του ELABORATOR; Ακολουθήστε τη σελίδα του προγράμματος στο Twitter και στο LinkedIn.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα – Horizon Europe

Διάστημα: Ιούνιος 2023 – Δεκέμβριος 2026

Σε συνεργασία με τους φορείς: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών ΕΠΙΣΕΥ (Ελλάδα) (Leader), Polis (Βέλγιο), Evropski Institut Za Ocenjevanje cest – Eurorap (Σλοβενία), Multicriteri-Mcrit Aie (Ισπανία), Institut d’ Arquitectura Avancada de Catalunya (Ισπανία), Comune di Milano (Ιταλία), Stefano Boeri Architetti SRL (Ιταλία), Things SRL (Ιταλία), Agenzia Mobilita Ambiente e Territorio SRL (Ιταλία), Kobenhavns Kommune (Δανία), Københavns Universitet (Δανία), Analyse & Tal FMBA (Δανία), Forum Virium Helsinki OY (Φιλανδία), Teknologian Tutkimuskeskus VTT OY (Φιλανδία), Societe d’ Economie Mixte Issy – Media (Sem Issy Media) (Γαλλία), Colas (Γαλλία), IFP Energies nouvelles (Γαλλία), Urban Radar (Γαλλία), Ayuntamiento De Zaragoza (Ισπανία), Foundation Circe Centro de Investigacion de Recursos y Consumos Energeticos (Ισπανία), Joc Rental Sociedad Limitada (Ισπανία), Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Τρικαίων Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία OTA (Ελλάδα), Lunds Kommun (Σουηδία), Linkopings Universitet (Σουηδία), Sensitive AB (Σουηδία), Statutarni Mesto Liberec (Τσεχία), Ceske Vysoke Useni Technicke V Praze (Τσεχία), Mestna Občina Velenje (Σλοβενία), AV Living Lab, Inonativne Tehnologije DOO (Σλοβενία), Internet Institute, Communication Solutions and Consulting LTD (Σλοβενία), Grad Split (Κροατία), Sveuciliste U Zagrebu Fakultet Prometnih Znanosti (Κροατία), Grad Krusevak (Σερβία), Δήμος Ιωαννίνων (Ελλάδα), Platomo GMBH (Γερμανία), International Road Assesment Programme (Ηνωμένο Βασίλειο) και University of Bristol (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας “Ορίζοντας Ευρώπη” της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης: HORIZON-MISS-2022-CIT-01 (Δράσεις έρευνας και καινοτομίας για την υποστήριξη της εφαρμογής της αποστολής για το κλίμα) ουδέτερες και έξυπνες πόλεις.