Συμμετοχικά εργαστήρια: Διερευνητικός Περίπατος στην Καρδίτσα

Σε συνέχεια των δράσεων που πραγματοποιεί η Urbana στο δημόσιο χώρο, επισκεφθήκαμε ξανά την Καρδίτσα, όπου σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε έναν διερευνητικό περίπατο βιωματικής χαρτογράφησης από την οπτική του φύλου με τη συμμετοχή φοιτητριών και φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Οι διερευνητικοί περίπατοι είναι μία μεθοδολογία συμμετοχικής έρευνας και καταγραφής που μας δίνει πολύ πλούσιο υλικό για τα βιώματα που έχουμε καθημερινά στην πόλη. Κατά τη διάρκεια των διερευνητικών περιπάτων, χαρτογραφήσαμε βιωματικά μαζί με τις/τους συμμετέχουσες/οντες διαδρομές και δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούν καθημερινά στην πόλη τους. Με τη βοήθεια δεικτών αστικής ποιότητας που έχουμε θέσει (π.χ. αίσθηση ασφάλειας, προσβασιμότητα, ζωτικότητα, ποιότητα του αστικού εξοπλισμού, εκπροσώπηση/αναπαραστάσεις των φύλων) καταγράψαμε τις εμπειρίες, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους από τον δημόσιο χώρο.

Θέλω να ξέρω ότι η συμφοιτήτριά μου φεύγει από τη σχολή και είναι ασφαλής!

Οι διαφορετικές εμπειρίες που αναδεικνύονται μέσα από τους διερευνητικούς περιπάτους, είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικές. Συγκεκριμένα, μία κοπέλα ανέφερε ότι “ντύθηκε σαν άντρας” και φόρεσε τη μάσκα της για να βγει έξω στις 12 το βράδυ, προκειμένου μην την ενοχλήσει κανείς, πράγμα που επέτυχε. Η ίδια δήλωσε χαρακτηριστικά “μακάρι να ήμουν άντρας”.

Ο διερευνητικός περίπατος έλαβε χώρα – παρά τη βροχή – στην περιοχή γύρω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου μεταξύ άλλων βρίσκονται οι εστίες και η βιβλιοθήκη, μία περιοχή δηλαδή την οποία οι φοιτήτριες/τές χρησιμοποιούν καθημερινά.

Οι συμμετέχουσες/οντες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους δείκτες αστικής ποιότητας, ανέδειξαν τα προβλήματα που εντοπίζουν στην περιοχή γύρω από το Πανεπιστήμιο, όπως είναι η σχεδόν παντελής απουσία φωτισμού και η αίσθηση ανασφάλειας που τη συνοδεύει, τα πολύ αραιά δρομολόγια των λεωφορείων από/προς το κέντρο της πόλης, κ.ά.

Με την ολοκλήρωση των περιπάτων συγκεντρώνουμε όλες τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που έχουν αναδειχθεί, συμπληρώνουμε με βάση και τις δικές μας εμπειρίες και σχεδιάζουμε έναν χάρτη της περιοχής με τη μορφή report, όπως αυτός της φωτογραφίας, που περιλαβάνει όλα τα παραπάνω. Στο τέλος, μοιραζόμαστε το report με τους/τις συνεργάτες/ιδές μας και τους/τις συμμετέχοχοντες/ουσες των περιπάτων, το εμπλουτίζουμε ακόμη περισσότερο και το προωθούμε στους αρμόδιους τοπικούς φορείς για ενημέρωση και κυρίως για την ανάληψη περαιτέρω δράσης στις συγκεκριμένες περιοχές που μελετήσαμε.

Περιοχή: ευρύτερη περιοχή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδίτσα

Διάστημα: Ιούνιος 2022

Συμμετείχαν: φοιτήτριες/φοιτητές του Τμήματος Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του έργου Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting.