Συμμετοχικά Εργαστήρια Γειτονιάς

Η Urbana σχεδιάζει και υλοποιεί Συμμετοχικά Εργαστήρια Γειτονιάς, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις επιθυμίες της κάθε κοινότητας, με στόχο την υποστήριξη της συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνική και χωρική ανάπτυξη των γειτονιών τους. Μέσα από εργαλεία όπως οι περίπατοι βιωματικής χαρτογράφησης (exploratory walks), η συμμετοχική έρευνα και ο συμμετοχικός σχεδιασμός, τα εργαστήρια αναδεικνύουν την καθημερινή γνώση των ίδιων των κατοίκων, δίνοντας έμφαση στις εμπειρίες ομάδων που απείχαν από τις παραδοσιακές πρακτικές του αστικού σχεδιασμού, όπως είναι οι γυναίκες/θηλυκότητες, τα παιδιά, τα ηλικιωμένα άτομα κ.ά.

Τα συμπεράσματα των εργαστηρίων αποτελούν σημαντικό υλικό που χρειάζεται να αξιοποιηθεί από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την ενημέρωση και την ανάπτυξη προτάσεων αστικών αναπλάσεων.

Τα Συμμετοχικά Eργαστήρια Γειτονιάς στοχεύουν:

  • στην ανάδειξη των βιωμάτων, των αναγκών και των επιθυμιών διαφορετικών ομάδων κατοίκων στον δημόσιο χώρο,
  • στην ενημέρωση, συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τα έμφυλα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου,
  • στην αντιμετώπιση των διακρίσεων και των ανισοτήτων στον δημόσιο χώρο,
  • στην υποστήριξη των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην πληρέστερη κατανόηση των καθημερινών αναγκών των πολιτών από την πόλη και στον σχεδιασμό στοχευμένων αστικών παρεμβάσεων.

Oι πόλεις θα μπορούν να προσφέρουν κάτι για όλες, όλους και όλα, μόνο όταν θα έχουν σχεδιαστεί από όλες, όλους και όλα. Jane Jacobs, The Death and Life of Great American Cities

Συμμετοχικά Εργαστήρια Γειτονιάς

… με κατοίκους

Εξοικειωνόμαστε με μεθόδους συμμετοχικού σχεδιασμού, καταγράφουμε τις προτεραιότητες προς επίλυση και τις προτάσεις των ίδιων των κατοίκων. Οι ίδιοι/ες οι κάτοικοι και χρήστες/τριες της κάθε γειτονιάς της πόλης είναι οι πλέον κατάλληλοι/ες για να κάνουν προτάσεις γι’αυτή.

… με ομάδες γυναικών

Ο δημόσιος χώρος δεν είναι ένα πεδίο με ίσες ευκαιρίες για όλ@! Ευαισθητοποιούμαστε σε σχέση με τα έμφυλα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου, ερευνάμε και καταγράφουμε με τρόπο βιωματικό τις εμπειρίες των γυναικών και θηλυκοτήτων στην πόλη και τις αναδεικνύουμε ως βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό χώρων ασφαλών και άνετων που υποστηρίζουν όλες τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.

… με παιδιά

Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδι καταγράφουμε τις εμπειρίες των παιδιών στον δημόσιο χώρο της πόλης, τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους.

______________________________

Το διάστημα Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021 είχαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με την ActionAid Hellas στο πλαίσιο του έργου Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε εργαστήρια ευαισθητοποίησης και βιωματικούς περιπάτους χαρτογράφησης από την οπτική του φύλου, στην Αθήνα (με τη συμμετοχή ομάδας γυναικών του ActionAid Community Center στον Κολωνό) και στην Καρδίτσα (σε συνεργασία με το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας).

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι συμμετέχουσες/οντες είχαν τη δυνατότητα να αντιληφθούν την έμφυλη διάσταση δημόσιων χώρων της πόλης και πώς αυτή επηρεάζει την καθημερινότητά τους, να αξιολογήσουν δημόσιους χώρους που χρησιμοποιούν καθημερινά και να αναπτύξουν προβληματισμό και προτάσεις για την αναδιαμόρφωσή τους.

Με την ολοκλήρωση των εργαστηρίων, η Urbana κατέγραψε τα συμπεράσματα με στόχο την ενημέρωση των τοπικών φορέων για τα ζητήματα που εντοπίστηκαν και την ανάληψη περαιτέρω δράσης.

 

Χάρτης Συμπερασμάτων – Κολωνός:

 

Χάρτης Συμπερασμάτων – Καρδίτσα:

Περιοχή: Αθήνα (Κολωνός), Καρδίτσα

Διάστημα: Οκτώβριος – Νοέμβριος 2021

Σε συνεργασία με την ActionAid Hellas και το Κέντρο Γυναικών Καρδίτσας, στο πλαίσιο του έργου Gender Responsive, Accountable and Transparent (GREAT) Budgeting.