Παιχνίδια Συμμετοχικού Σχεδιασμού: Βιωματικό παιχνίδι συμμετοχικού (ανα)σχεδιασμού της Πλατείας Αμερικής στο TEDxNTUA 2022 #PLAY

Η URBANA σχεδιάζει και διοργανώνει επιτραπέζια παιχνίδια συμμετοχικού σχεδιασμού. Τα βιωματικά αυτά παιχνίδια απευθύνονται τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά και έχουν ως στόχο οι παίκτριες/παίκτες να έρθουν σε μία πρώτη επαφή με τον συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό και τον πλουραλισμό απόψεων που τη συνοδεύει, με ένα διασκεδαστικό τρόπο. 

Ένα τέτοιο παιχνίδι παίξαμε πιλοτικά στο πλαίσιο του TEDx NTUA 2022 #PLAY, το οποίο έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, έχοντας ως επίκεντρο τον ανασχεδιασμό της Πλατείας Αμερικής, στο κέντρο της Αθήνας. 

Όταν ασχολούμαστε με πόλεις, αντιμετωπίζουμε τη ζωή στην πιο περίπλοκη και έντονη μορφή της.

Με τον συμμετοχικό αστικό σχεδιασμό, μια καινοτόμα προσέγγιση για την αστική ανάπλαση στο ελληνικό πλαίσιο, ολόκληρη η κοινότητα εμπλέκεται στη διαδικασία σχεδιασμού της πόλης, δίνοντας έτσι το λόγο σε άτομα με διαφορετικά υπόβαθρα και ταυτότητες. 

Το παιχνίδι γενικότερα, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον συμμετοχικό σχεδιασμό, αφού καταφέρνει να μας φέρει πιο κοντά και μας βοηθά να (ανα)γνωρίσουμε τις διαφορετικές μας ανάγκες και επιθυμίες στον χώρο της πόλης.

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις φωνές των ίδιων των ανθρώπων που θέλουν να επανοικειοποιηθούν δημιουργικά τις γειτονιές τους. 

Το επιτραπέζιο που σχεδιάσαμε μπορεί να παιχθεί και σε “πραγματικές” συνθήκες με παίκτριες και παίκτες τα ίδια τα άτομα που κατοικούν ή χρησιμοποιούν μία περιοχή της πόλης.

Τοποθεσία: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, ΤΕDxNTUA 2022

Διάστημα: Μάϊος 2022

Συμμετείχαν: 20 συμμετέχουσες/οντες