Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου – URBANA

 

 

To πρόγραμμα “Ο δημόσιος χώρος της Αθήνας από την οπτική του φύλου -URBANA” είναι μία κοινωνικοπολιτιστική δράση η οποία μέσα από την οπτική του φύλου επιδιώκει να επανεξετάσει δομές και χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου της Αθήνας, δίνοντας έμφαση στις εμπειρίες των γυναικών.

Στο πλαίσιο της δράσης πραγματοποιήθηκε βιωματική έρευνα και συμμετοχικά εργαστήρια με στόχους:

  • τη μελέτη και ερμηνεία των κοινωνικών, πολεοδομικών, αρχιτεκτονικών και πολιτισμικών πρακτικών που καθορίζουν την εμπειρία του δημόσιου χώρου της Αθήνας σήμερα κάτω από το πρίσμα της οπτικής του φύλου
  • την ενημέρωση/συνειδητοποίηση σχετικά με τα έμφυλα χαρακτηριστικά του δημόσιου χώρου
  • τον εντοπισμό και την καταγραφή έμφυλων χαρακτηριστικών του δημόσιου χώρου
  • την ανάδειξη των βιωμάτων διαφορετικών γυναικών στο δημόσιο χώρο
  • τη διεπιστημονική μεθοδολογική προσέγγιση της εμπειρίας του δημόσιου χώρου συνδυάζοντας τα πεδία της αρχιτεκτονικής, τις κοινωνικές & πολιτικές επιστήμες και των τεχνών
  • την ενδυνάμωση των συμμετεχουσών μέσω της ενίσχυσης του διαλόγου και της δημιουργίας ενός πεδίου ανταλλαγής απόψεων και βιωμάτων για τον δημόσιο χώρο της Αθήνας
  • την αντιμετώπιση του αστικού φόβου, των διακρίσεων και των ανισοτήτων στον δημόσιο χώρο

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 15 φοιτήτριες του Πάντειου Πανεπιστημίου οι οποίες συνέβαλαν στη βιωματική χαρτογράφηση διαδρομών στην περιοχή γύρω από το κτίριο του πανεπιστημίου, στην αξιολόγηση παραμέτρων (δείκτες αστικής ποιότητας) των χώρων αυτών (αίσθηση ασφάλειας, προσβασιμότητα, ζωτικότητα, ποιότητα του αστικού εξοπλισμού, εκπροσώπηση των φύλων) και στην ανάπτυξη προβληματικής με στόχο την ανάδειξη της καθημερινής εμπειρίας των γυναικών ως εργαλείο για την ανάπτυξη παρεμβάσεων για τον δημόσιο χώρο της πόλης. Αποτέλεσμα των εργαστηρίων ήταν η ανάπτυξη προτάσεων για τη γύρω περιοχή που θα ενισχύσουν την αίσθηση άνεσης και ασφάλειας. Παράλληλα, προϊόν των εργαστηρίων είναι το mini-doc “When women go about Athens”, στο οποίο οι συμμετέχουσες παρουσιάζουν τις εμπειρίες και τις συνειδητοποιήσεις τους από τα παραπάνω εργαστήρια. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την αρχιτεκτονική κολλεκτίβα Equal Saree (Βαρκελώνη, Ισπανία), την ομάδα This is not a feminist project και την εικαστικό Εύα Τσαγκαράκη. Τελεί υπό την χρηματοδότηση και την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στο πλαίσιο του καλέσματος “Πολιτισμικές δράσεις και Προγράμματα για την Καταπολέμηση των Διακρίσεων και των Ανισοτήτων” και την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Πάντειου Πανεπιστημίου.

–> Δείτε το mini-doc “When women go about Athens” (επιμέλεια: Τhis is not a feminist project)

Περιοχή: ευρύτερη περιοχή Πάντειου Πανεπιστημίου (Καλλιθέα, Νέος Κόσμος, Κουκάκι)

Χρονικό διάστημα: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019

Συμμετείχαν: 15 φοιτήτριες του Πάντειου Πανεπιστημίου

Χρηματοδότηση & Αιγίδα: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου του Παντείου Πανεπιστημίου

Έργο σε συνεργασία με Equal Saree και This is not a feminist project