Οραματιζόμαστε και σχεδιάζουμε συμμετοχικά 3 πόλεις της Ελλάδας

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για έναν νέο αστικό σχεδιασμό λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας γης στις αστικές περιοχές. Παρόλα αυτά, οι υπάρχουσες στρατηγικές αστικής ανάπτυξης στοχεύουν στην αύξηση του τουρισμού στις ελληνικές πόλεις και την περιφέρεια, παραμελώντας κατά καιρούς τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού.

Το πρόγραμμα “Οραματιζόμαστε και Σχεδιάζουμε Συμμετοχικά 3 Πόλεις της Ελλάδας” στοχεύει στην εμπλοκή και κινητοποίηση των κατοίκων της Καλαμάτας, της Καβάλας και του Ηρακλείου Κρήτης, ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες αστικού σχεδιασμού. Στόχος είναι η δημιουργία πράσινων, βιώσιμων και κατοικήσιμων κοινοτήτων, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, θα: 

  • Πραγματοποιήσουμε έρευνα γραφείου σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες χρήσης γης και αστικού σχεδιασμού στις τρεις πόλεις.
  • Χαρτογραφήσουμε τα χαρακτηριστικά του τοπικού πληθυσμού και θα εντοπίσουμε τυχόν προκλήσεις που σχετίζονται με το φύλο.
  • Υλοποιήσουμε συμμετοχικά εργαστήρια στην Καλαμάτα, την Καβάλα και το Ηράκλειο Κρήτης με τις/τους κατοίκους.
  • Αναπτύξουμε ένα σχέδιο δράσης σε επίπεδο γειτονιάς με βιώσιμες λύσεις, επικεντρωμένες στη φύση. 

Η προσέγγιση αστικού σχεδιασμού που ακολουθούμε είναι συμμετοχική και προσανατολισμένη στο διάλογο. Μέσα από αυτή την καινοτόμο, διαφανή διαδικασία σχεδιασμού που προτείνουμε, οι τρεις δήμοι μπορούν να μαθαίνουν ο ένας από την πρόοδο του άλλου και να αναπτύσσουν σχέδια λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εκάστοτε τοπικές συνθήκες της κάθε πόλης, ενώ παράλληλα εξοικονομούν πόρους. Πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στο να γίνουν αυτές οι ελληνικές πόλεις πιο συμπεριληπτικές για όλες/-ους τις/τους κατοίκους.

Ήδη, δημιουργούμε ένα γόνιμο έδαφος για συμπεριληπτικές αλλαγές στις τρεις πόλεις, υλοποιώντας εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού. Στην Καβάλα, πραγματοποιήσαμε συναντήσεις με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Συζητήσαμε με εκπροσώπους συλλόγων ΑμεΑ, κέντρων γυναικών αλλά και του Δήμου για το πως θα μπορούσε να σχεδιαστεί η περιοχή του Περιγιαλίου και τι χρήσεις θα μπορούσε να φιλοξενεί.

Στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήσαμε συνάντηση και εργαστήρια συνδιαμόρφωσης του οράματος για τη γειτονιά της Αγίας Τριάδας με κατοίκους της περιοχής και εκπροσώπους του Δήμου. Συζητήσαμε το πλάνο ανάπτυξης της περιοχής με το μελετητικό γραφείο που το εκπονεί και συντονίσαμε διαδικασίες εμπλουτισμού του με τις προτάσεις των κατοίκων. Συνεργαστήκαμε με το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) της Αγ. Τριάδας, όπου άτομα της τρίτης ηλικίας κατέθεσαν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους σε επίπεδο καθημερινής ζωής, ενώ μας βοήθησαν να συνδιαμορφώσουμε το όραμα για την γειτονιά μέσα από την ανάδειξη των ιστοριών του τόπου και της συλλογικής μνήμης. Συζητήσαμε με γυναίκες επιχειρηματίες και γυναικείους συλλόγους σχετικά με τις ανάγκες τους και τις ιδέες τους για την ανάπτυξη της περιοχής, ενώ, τέλος, κάναμε διερευνητικούς περιπάτους με κατοίκους και χαρτογραφήσαμε την Αγία Τριάδα μέσα από τη ματιά των ανθρώπων της. 

Σειρά έχει η Καλαμάτα. Εκεί, συναντηθήκαμε με φορείς του Δήμου, δημόσιους φορείς και άτομα που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην περιοχή του παράκτιου μετώπου για να συζητήσουμε τις ανάγκες που υπάρχουν. Πραγματοποιήσαμε επιτόπιες επισκέψεις και συνεντεύξεις στο παράκτιο μέτωπο με διερχόμενες/ους περαστικές/ούς ώστε να καταγράψουμε το πώς οραματίζονται τον ανασχεδιασμό του. Πραγματοποιήσαμε επίσης συμμετοχικό εργαστήριο με έφηβες/ους/α μαθήτριες/ές/ά του 1ου ΓΕΛ Καλαμάτας όπου παίζοντας, καταγράψαμε τις ανάγκες των νέων για την πόλη τους.

Είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίζουμε συμβουλευτικά σε ζητήματα συμμετοχικού σχεδιασμού για τις 3 αυτές πόλεις και ανυπομονούμε για τα επόμενά μας βήματα!

Περιοχή: Καλαμάτα, Καβάλα, Ηράκλειο Κρήτης

Διάστημα: Ιούνιος 2023 – Μάρτιος 2024

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο Τεχνικής Βοήθειας για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα που υλοποιείται από την Παγκόσμια Τράπεζα με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO).

Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό studio Superwien.