Ιωάννινα: Γέφυρες Συμμετοχής

Ο δημόσιος χώρος της πόλης κατέχει πρωταρχική σημασία στη διαμόρφωση της εμπειρίας της καθημερινής ζωής κάθε ανθρώπου. Ο δημόσιος χώρος όμως δεν είναι ένα ουδέτερο πεδίο, όπως πιθανώς πιστεύουμε. Πρόκειται για ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο παράγει και αναπαράγει σχέσεις, ιεραρχίες και διακρίσεις με βάση και το φύλο.

Τα Ιωάννινα αποτελούν ένα ιδιαίτερο παράδειγμα μεσαίας πόλης που συνδυάζει το αστικό με το φυσικό τοπίο. Την τελευταία δεκαετία, μία σειρά πολλαπλών πολεοδομικών παρεμβάσεων έχει αλλάξει σημαντικά τη μορφή της πόλης και την κινητικότητα σε αυτή. Ωστόσο, οι αλλαγές αυτές συνεχίζουν να εξυπηρετούν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, στην πλειονότητά τους άτομα χωρίς αναπηρία που κινούνται με I.X. (κυρίως άντρες). Αυτή η έλλειψη της οπτικής του φύλου στον αστικό σχεδιασμό αποκλείει όχι μόνο γυναίκες και θηλυκότητες, αλλά και άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα της τρίτης ηλικίας ή τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα. 

Με το πρόγραμμα “Ιωάννινα: Γέφυρες Συμμετοχής”, αποφασίσαμε να στρέψουμε το βλέμμα μας στην πόλη των Ιωαννίνων. Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης καθώς και των εργαζομένων του Δήμου Ιωαννίνων αναφορικά με την έμφυλη διάσταση του χώρου της πόλης. 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις:

1. Κύκλος βιωματικών εργαστηρίων με κατοίκους (δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή γυναικών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων) με στόχο την: 

  • εξοικείωση των κατοίκων με την οπτική του φύλου στον αστικό σχεδιασμό,
  • ανάδειξη των καθημερινών εμπειριών των ανθρώπων στην πόλη και πώς αυτές επηρεάζονται και από το φύλο τους (π.χ. αίσθημα άνεσης και ασφάλειας),
  • καταγραφή των βιωμάτων, αναγκών και επιθυμιών των κατοίκων για αλλαγές μέσα από την πραγματοποίηση βιωματικής χαρτογράφησης (διερευνητικοί περίπατοι στα Ιωάννινα με τη χρήση συγκεκριμένων δεικτών αξιολόγησης του αστικού χώρου).

2. Κύκλος τριών εργαστηρίων με εργαζόμενες/-ους στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ιωαννίνων με στόχο την: 

  • εξοικείωση των εργαζομένων σε ζητήματα φύλου και ένταξη της οπτικής του φύλου στις πρακτικές του Δήμου,
  • ενημέρωση των αρμόδιων τμημάτων του Δήμου για τα αποτελέσματα των εργαστηρίων με τις/τους κατοίκους με σκοπό την περαιτέρω ανάδειξη και υλοποίηση σχετικών παρεμβάσεων. 
  • διερεύνηση των δυνατοτήτων ένταξης μίας έμφυλης οπτικής στις εργασίες που διενεργούν οι υπάλληλοι των τεχνικών τμημάτων του Δήμου.
  • παρουσίαση αντίστοιχων δράσεων από φορείς του εξωτερικού, συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο (διαδικτυακή συμμετοχή ομιλητριών/-ών από το εξωτερικό). 

Μετά το τέλος των δράσεων, θα δημιουργηθεί ένας οδηγός, ο οποίος θα περιλαμβάνει το υλικό του προγράμματος και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μία τελική εκδήλωση στην πόλη των Ιωαννίνων, κατά την οποία θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από τον Δήμο. Η ανάδειξη της έμφυλης οπτικής στον αστικό σχεδιασμό των Ιωαννίνων, στοχεύει στο να δημιουργήσει τις συνθήκες για μία πόλη συμπεριληπτική για όλες/-ους τις/-ους κατοίκους της.

→ Διαβάστε το άρθρο μας που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Heinrich Böll εδώ.

Περιοχή: Ιωάννινα

Διάστημα: Μάρτιος – Οκτώβριος 2023

Συμμετέχουν: κάτοικοι των Ιωαννίνων και εργαζόμενες/-οι του Δήμου Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll – Γραφείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.