Εκπαιδευτικά Εργαστήρια: Συλλογική Χαρτογράφηση συναισθημάτων και χαρτογράφηση με τη χρήση Σωματικών Χαρτών (Body Maps)

Μία από τις δράσεις που υλοποιεί η Urbana είναι τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια με παιδιά και εφήβους, σαν και αυτό που διοργανώσαμε σε συνεργασία με την ActionAid Hellas στην κατασκήνωση The Ranch, στο Σοφικό. 

Στο συγκεκριμένο εργαστήριο χρησιμοποιήσαμε δύο τεχνικές συλλογικής χαρτογράφησης, χαρτογράφηση συναισθημάτων σε χαρτόνι και στη συνέχεια την τεχνική των Σωματικών Χαρτών (Body Maps).

Ας αναδείξουμε τη γνώση που πηγάζει από τους ανθρώπους ως σώματα που βιώνουν και αισθάνονται τον κόσμο.

Οι Σωματικοί Χάρτες είναι ένα εργαλείο συλλογικής χαρτογράφησης που μας βοηθάει να αναλύσουμε πώς το περιβάλλον, (απτό και μη) επηρεάζει τα σώματά μας και πώς ακόμη συναισθήματα όπως ο φόβος και η ανασφάλεια, βιώνονται και γίνονται αισθητά σωματικά. Την ίδια στιγμή, μας επιτρέπει να εκτιμήσουμε τη γνώση που προέρχεται από τους ανθρώπους ως ενσώματα υποκείμενα. 

Οι Σωματικοί Χάρτες έχουν χρησιμοποιηθεί, ήδη από τη δεκαετία του ‘80, ως εργαλείο ανάλυσης σε πολλούς κλάδους, με σκοπό να μελετήσουν πώς επηρεάζεται η υγεία των ανθρώπων, να αναλύσουν τον αντίκτυπο των μεταναστευτικών διαδικασιών, της αποικιοποίησης ή ακόμη τις επιπτώσεις των ενόπλων συγκρούσεων στη μνήμη των ατόμων και των κοινοτήτων.

Στο εργαστήριο που υλοποιήσαμε, οι συμμετέχουσες/οντες έφηβες και έφηβοι από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα:

  • Aξιοποίησαν τις παραπάνω τεχνικές χαρτογράφησης.
  • Ανέδειξαν ζητήματα που μας επηρεάζουν καθημερινά, ειδικά κατά την περίοδο της εφηβείας. 
  • Και μίλησαν πιο ανοιχτά για θέματα φύλου, ταυτότητας και για φυσιολογικές σωματικές λειτουργίες, όπως είναι η περίοδος.

Στόχος μας ήταν, μέσα από αυτό το εργαστήριο, να παράσχουμε ενδιαφέροντα εργαλεία συλλογικής χαρτογράφησης και ακόμη έναν “ασφαλή” και “γενναίο” χώρο για τις/τους συμμετέχουσες/οντες, προκειμένου να εκφράσουν τις ανησυχίες τους με δημιουργικούς τρόπους, να συζητήσουν, αλλά και να ενδυναμωθούν και να δημιουργήσουν δεσμούς, ώστε να δράσουν συλλογικά στο μέλλον!

Τοποθεσία: κατασκήνωση The Ranch, Σοφικό

Διάστημα: Ιούλιος 2022

Συμμετείχαν: έφηβες και έφηβοι από την Ιταλία, το Βέλγιο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ActionAid Hellas στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Youth 4 Love 2, στο οποίο συμμετέχει η ActionAid Hellas.