Σχολικές αυλές που δίνουν ίσες ευκαιρίες σε όλους, άρθρο στην “Καθημερινή” (27.03.2019)