Αρχιτεκτονική και Παιδαγωγική, Εργαστήρι Πολιτισμού