Συνέντευξη στην Αναστασία Βαϊτσοπούλου και την popaganda